We sorteren steeds meer klein gevaarlijk afval
BRUSSEL - In 2004 werd in Vlaanderen gemiddeld 2,7 kilogram klein gevaarlijk afval (KGA) per inwoner selectief ingezameld. In 1991, het jaar van het KGA-besluit, was dat nog maar 200 gram per inwoner per jaar.
,,De Vlaming heeft blijkbaar zijn weg gevonden naar selectieve inzameling, want tussen 1991 en 2004 is de hoeveelheid ingezameld KGA elk jaar gestegen'', zegt Karina De Beule, van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM).

Sinds 1991 moeten bepaalde afvalstoffen, zoals verven, inkten, lijmen, harsen, motorolie, frituurvetten en -oliën, solventen, zuren en basen, schoonmaakmiddelen, auto-accu’s, producten met kwik (zoals TL-lampen), chemicaliën, brandblussers, selectief ingezameld worden.

Daarom stelde in de periode 1992-1993 het Vlaamse Gewest milieuboxen ter beschikking van elk gezin. Een milieubox hoort bij één bepaald adres en mag dus niet meegenomen worden bij een verhuis. Mensen die een nieuw huis bouwden, konden na 1993 een milieubox aanvragen. Op dit ogenblik is de voorraad milieuboxen in de meeste gemeenten echter uitgeput, zo antwoordde Vlaams milieuminister Kris Peeters op een schriftelijke vraag van Roland Van Goethem (VB).

,,Er zijn nu nog bepaalde intercommunales met een voorraad milieuboxen. Toch zijn er geen plannen om nieuwe milieuboxen bij te maken als ook die laatste voorraden uitgeput zijn'', aldus De Beule. ,,Aan de mensen wordt aangeraden om klein gevaarlijk afval in een gelijkaardige recipiënt als een milieubox, een stevige, waterdichte en plastieken doos, te bewaren.''