Aantal werkenden per gepensioneerde halveert
Tegen 2050 zal de Belgische overheid flink meer moeten betalen aan pensioenen, gezondheidszorg en ouderenzorg. De kosten voor de vergrijzing zullen erg oplopen. Dat meldt de VRT op basis van een rapport van deskundigen van de Europese Unie.
Tegen 2050 zal de actieve bevolking tussen 16 en 65 jaar in Europa dalen met zestien procent of 48 miljoen inwoners. De vergrijzing in Europa zet zich dan weer sterk door. Het aantal 65-plussers zal stijgen met tachtig procent of 58 miljoen inwoners.

Dat betekent dat er in 2050 maar twee in plaats van vier werkenden per gepensioneerde zullen zijn. Voor ons land hebben de Europese experten berekend dat de vergrijzing in 2050 een derde van het bruto nationaal product zal kosten.Momenteel bedragen die kosten nog een vierde van het bruto nationaal product, dat is het totale inkomen van een land.

Om die kosten te betalen, moet volgens de experts de overheidsschuld sneller worden afgebouwd, meer mensen onder de 65 moeten effectief aan de slag en het pensioenstelsel en de gezondheidszorg moet hervormd worden.