BRUSSEL - Het Brussels gewest wil de gewesttaks die de gezinshoofden elk jaar moeten betalen, geleidelijk afschaffen. Dat zegt Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel in L'Echo. Ook de taks op computers moet verdwijnen.
,,Ik wil de forfaitaire gewesttaks geleidelijk verminderen en voor het eind van de legislatuur in 2009 afschaffen. De taks wordt als onrechtvaardig aangevoeld en geeft het gewest een slecht imago'', legt Vanhengel uit. Voor 2006 gaat het om een bedrag van 179 euro.

Na de gemeenteraadsverkiezingen moeten de lokale belastingen op de bedrijven worden geharmoniseerd. De taks op computers moet worden afgeschaft.