BRUSSEL - Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Eddy Boutmans (Agalev) heeft vanmorgen zijn kabinetsmedewerker Peter Terryn ontslagen. Terryn, bekend om zijn anarchistische sympathieën, had op zijn website beledigingen geuit aan het adres van het koningshuis en buitenlandse staatshoofden. Daardoor was zijn positie onhoudbaar geworden.
Terryn, die zichzelf bedacht met de functie ‘minister van Agitatie’, laat zich in een lezing die ook on line is gepubliceerd smadelijk uit over onder anderen het Koningshuis en buitenlandse staatshoofden. Op last van de procureur des Konings is de lezing op website van het ‘ministerie van Agitatie’ gecensureerd. Maar op Terryn’s privé-site staat de integrale tekst nog wel.

De voormalige medewerker van Boutmans haalt onder meer zwaar uit naar politie, rijkswacht en Justitie. Maar vooral politici moeten het ontgelden. Zo noemt hij de Antwerpse burgemeester Leona Detiège een ‘stompzinnig wijf’ en koning Albert een ‘pedofiel’. Ook Tony Blair en Jaques Chirac worden fel bekritiseerd. Terryn was eerder al in opspraak gekomen omdat hij de aanslagen van 11 september als van een 'onwaarschijnlijke schoonheid' omschreef.

Berichten in de krant Het Laatste Nieuws van zaterdag en vandaag brachten de zaak onder de schijnwerpers. Op de site van het ministerie van Agitatie is te lezen is dat Boutmans geen probleem maakt van Terryn’s activisme, maar naar aanleiding van de berichtgeving heeft de staatssecretaris de samenwerking toch stopgezet.

,,Aangezien door krantenartikelen ten aanzien van een recent aangeworven kabinetsmedewerker twijfel is kunnen ontstaan over diens opvattingen over de aanslagen van 11 september, heb ik geoordeeld dat diens positie onhoudbaar was geworden, en heb ik in overleg met hem beslist een einde te maken aan de kabinetsrelatie", zegt staatssecretaris Boutmans vandaag.

,,Moordaanslagen op onschuldige mensen ongeacht door wie en waar, zijn afschuwelijk en mogen niet gebanaliseerd worden. De betrokkene stelt overigens uitdrukkelijk dat hij die aanslagen zeker niet heeft willen goedkeuren'', voegt hij er aan toe.

Peter Terryn was nog maar enkele weken werkzaam op het kabinet van Ontwikkelingssamenwerking. Hij was er belast met dossiers rond globalisering en democratiseringsbewegingen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in