Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (Open VLD), wil met de Regie der Gebouwen snel onderhandelen om nieuwe, aangepaste huisvesting te vinden voor asielzoekers met kinderen. Dat heeft de minister vandaag tijdens het vragenuurtje in de Kamer verklaard.
Volgens de minister van Binnenlandse Zaken moeten gezinnen met kinderen zo humaan mogelijk worden opgevangen. Een nieuw aangepast centrum kan hier een mogelijke oplossing voor zijn.

Dewael wijst erop dat hij vorig jaar middelen heeft uitgetrokken om het verblijf van kinderen in gesloten asielcentra te vergemakkelijken. Zo hebben kinderen van asielzoekers de mogelijkheid gekregen om les te krijgen. Toch meent de minister dat er nog meer moet worden geïnvesteerd om de kinderen een zo comfortabel mogelijk verblijf te gunnen: ‘Als de ouders daar verblijven, moet het volgens mij ook mogelijk zijn dat de kinderen tijdens de schooluren het centrum verlaten om naar school te gaan zodat zij een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden.

Dewael zal de ministerraad vrijdag vragen akkoord te gaan om met de Regie der Gebouwen op zoek te gaan naar een ideale locatie om een aangepast centrum te starten. ‘Ik wil hier snel werk van maken’, besloot hij in antwoord op vragen van Bruno Tuybens (SP.A) en Jean-Luc Crucke (MR).

Op een andere vraag van Crucke bevestigde Dewael dat in de nacht van 8 op 9 januari vier personen zijn ontsnapt uit het gesloten asielcentrum 127bis. Crucke greep de vraag aan om te benadrukken dat er meer dient te worden geïnvesteerd in de infrastructuur van open en gesloten centra. Er moet de komende maanden een nieuw 127bis komen, meent hij.