BRUSSEL - Agalev wil de bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering verhogen om meer zwaar zorgbehoevenden te kunnen opvangen. Dat zeiden de groenen vandaag tijdens een persconferentie waarop ze hun prioriteiten voor de volgende maanden in het Vlaams Parlement voorstelden.
Momenteel betaalt iedereen boven de 25 jaar een bijdrage van 10 euro (400 fr.) per jaar voor die zorgverzekering. Agalev wil dat bedrag optrekken. Als we solidair willen zijn met zieken en zorgbehoevenden, zullen we daarvoor de nodige middelen moeten verzamelen, aldus de partij. Ze wil dat het liefst via een bijdrage die afhankelijk is van het inkomen van de betrokkene. Dat is al voorzien in het decreet op de zorgverzekering, maar volgens Ria Van den Heuvel moet daar echt werk van worden gemaakt.

Sociale huurwoningen

Fractieleider Ludo Sannen kondigde aan dat de groenen twee algemene prioriteiten hebben. Zo willen zij dat de Vlaamse regering extra inspanningen doet om de 15.000 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren die in het regeerakkoord werden aangekondigd. 'Tot op heden heeft de regering daar weinig van terecht gebracht', aldus Sannen.

Andere prioriteit is de uitvoering van de aanbevelingen die een parlementscommissie onder leiding van Johan Malcorps heeft gedaan naar de relatie tussen milieu en gezondheid. Agalev kondigt terzake verschillende decretale initiatieven aan, onder meer inzake een gebiedsgerichte milieunormering en -vergunningen.

Ook andere beleidsdomeinen zal Agalev op de voet volgen. Zo dringt de partij erop aan dat het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers ook wordt aangepakt vanuit de specifieke Vlaamse bevoegdheden.

Energiegebruik

In de komende weken wordt het decreet van Dirk Holemans verwacht dat Vlaamse volklsraadplegingen wil invoeren. Naast de eerder door Eloi Glorieux voorgestelde energiechèques (die intussen de steun van minister van Energie Steve Stevaert hebben gekregen) wil Agalev dat er ook de nodige fondsen worden vrijgemaakt voor een voorbeeldrol van de Vlaamse overheid inzake rationeel energiegebruik.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig