BRUSSEL - De Kamer heeft meerderheid tegen oppositie het wetsontwerp goedgekeurd dat de Nationale Loterij hervormt. Die krijgt niet enkel een ander statuut en een grotere autonomie, maar kan straks ook met een ruimer aanbod de markt van goklustigen bespelen. Ondanks de vrij scherpe kritiek van de Ecolo/Agalev-groep drukte vrijwel de hele fractie op het groene stemknopje.
Het wetsontwerp maakt van de Nationale Loterij - tot nu toe een instelling van openbaar nut - een nv van publiek recht, net zoals dat met BIAC gebeurde. De toekomstige vennootschap kan dan participeren in andere bedrijven of zelf dochterondernemingen opstarten. De overheid krijgt in eerste instantie alle aandelen in handen, maar kan die later voor een deel afstaan (maximaal 50 procent). Nieuw is ook dat de vennootschap voortaan jaarlijks een beheerscontract zal moeten afsluiten met de overheid.

Daarnaast worden de activiteiten van de Loterij aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen in de sector, zoals het verdelen van spelen langs elektronische weg of het organiseren ervan op internet. De Nationale Loterij krijgt op dit vlak een monopolie toegewezen. Volgens minister Daems om uitwassen tegen te gaan. Opvallend is ook dat opnieuw de mogelijkheid wordt ingevoerd om weddenschappen te organiseren rond (voetbal)wedstrijden. Dat werd een tijdje geleden afgeschaft wegens gebrek aan succes. In het buitenland, en dan vooral in het Verenigd Koninkrijk, zijn die weddenschappen wel razend populair.

Casinomaatschappij
Vlak voor de stemming uitte Gérard Gobert (Ecolo) net als gisteren bij de plenaire bespreking van het ontwerp scherpe kritiek op de regeringsplannen. Die promoten de "casinomaatschappij", luidt het. Dat het aanbod aan spelen groter wordt, verhoogt ook de risico's op gokverlsaving, redeneerde Gobert. Ondanks de bezwaren keurden 17 van de groene kamerleden het ontwerp goed.

Minister van overheidsbedrijven Rik Daems stelt dat de nieuwe regeling de risico's op goksverslaving juist verkleint. De Loterij kan voortaan immers beter gecontroleerd worden, meent hij. Bovendien zal de vennootschap van de overheid via het beheerscontract de opdracht krijgen om een beleid te voeren dat de risico's beperkt.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig