BRUSSEL - De Vlaamse regering zal de besluiten over de verhoging van de uitstapleeftijd in het onderwijs morgen ongewijzigd goedkeuren. Dat bleek in de marge van een hoorzitting in de onderwijscommissie van het Vlaams Parlement, waar de vakbonden hun verzet tegen de maatregel in krachtige taal herhaalden en hun beklag maakten over het groot wantrouwen van het onderwijspersoneel in de overheid.
Niettemin zal minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten de Vlaamse regering morgen voorstellen de besluiten die de uitstapleeftijd optrekken van 55 naar 58 jaar (met een overgangsregeling voor de 50-plussers) goed te keuren, zo is in de omgeving van de minister te horen.

Het gaat wel nog maar om een principiële goedkeuring vermits de besluiten nog voor advies aan de Raad van State moeten worden voorgelegd. Er zal een spoedadvies aan de RvS worden gevraagd, maar volgens het kabinet-Vanderpoorten kan het nog een maand duren vooraleer de besluiten voor definitieve goedkeuring aan de regering zullen worden voorgelegd.

De vier onderwijsbonden (COV, COC, ACOD en VSOA) werden door het Vlaams Parlement gehoord. De hoorzitting was eerder uitgesteld omdat de commissie niet wilde tussenkomen in het overleg tussen de minister en de vakbonden. Vooral bij de christelijke onderwijsvakbonden COV en COC en het socialistische ACOD viel soms zeer harde taal. Algemeen secretaris Gust Louwet van het COC dreigde ermee bij onderhandelingen de letter van de reglementering te zullen toepassen als de Vlaamse regering de maatregel vrijdag goedkeurt.

"Op goodwill moet men van onze kant dan niet meer rekenen. We zullen dit maanden, zelfs jaren volhouden", aldus Louwet. Een en ander zou betekenen dat de goedkeuring van decreten wordt vertraagd.

Nieuwe acties
Vanmorgen vergaderde het gemeenschappelijk vakbondsfront van de onderwijsbonden. Na die vergadering werd gezegd dat er nieuwe acties komen uit protest tegen de verhoging van de uitstapleeftijd van 55 naar 58 jaar. De concrete invulling wordt overgelaten aan de nationale besturen van de verschillende vakbonden. Nieuwe stakingen zijn in het actieplan momenteel (nog) niet voorzien.

Na afloop van de vergadering zei Gust Louwet van COC dat er "een kader" is geschetst voor de acties. De nationale besturen van de bonden komen morgen bijeen om dat concreter in ter vullen. Volgende week dinsdag komt het gemeenschappelijk vakbondsfront weer samen.

Opbouwende acties
Volgens Louwet staat het vast dat er nieuwe acties komen, maar die zullen "opbouwend" zijn. De bonden gaan de zaken positief benaderen, aldus Louwet.

Morgen staat een (kleinere) manifestatie op stapel op het Martelaarsplein naar aanleiding van de vergadering van de Vlaamse regering. Over drie of vier weken komen er volgens Louwet mogelijk manifestaties in Tongeren en Lier, thuissteden van minister-president Patrick Dewael en onderwijsminister Marleen Vanderpoorten.

Welke acties er in intussentijd zullen gevoerd worden, moet nog uitgemaakt worden. De nationale besturen zullen morgen bekijken welke mogelijke alternatieve acties in de verschillende regio's kunnen worden afgesproken. De vakbonden gaan ook weer hun informatiecampagne op nationaal en lokaal vlak opnemen, aldus Louwet.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig