LEUVEN - Uit protest tegen het feit dat de K.U.Leuven aan prins Filip een eredoctoraat geeft heeft Vlaams parlementslid Patricia Ceysens (VLD) rector André Oosterlinck laten weten op 4 februari weg te blijven op de uitreikingsplechtigheid. Ceysens woont in Leuven en studeerde in 1988 af aan de universiteit.
"Erfopvolging volstaat niet meer in deze nieuwe eeuw van radicale democratisering op alle terreinen. Ik had gehoopt dat ook een maatschappelijke instelling als de K.U.Leuven hieraan zou meewerken", aldus Ceysens. Niet enkel bij studenten of hoogleraren maar ook bij oud-studenten is volgens haar de verontwaardiging over dit eredoctoraat groot.

Prins Filip krijgt op 4 februari aan de KUL een eredoctoraat wegens de waarden die hij belichaamt zoals actieve inzet voor de bevordering van wereldvrede, het groot belang dat hij hecht aan de samenwerking tussen gemeenschappen in ons land, de rol van het gezin en nationale en internationale solidariteit.

150 KUL-wetenschappers tekenden een protestbrief tegen dit eredoctoraat.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig