VVJ en vakbonden eisen intrekking herstructureringen mediasector
Foto: rr
Het Mediaplatform van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en de vakbonden eisen de intrekking van de herstructureringen in de mediasector. De werkgelegenheid moet op hetzelfde niveau blijven in de hele mediasector en de werkdruk mag niet toenemen, klinkt het.
Dat staat in een eisenbundel die het Mediaplatform dinsdag om 17.30 uur voorlegt aan Vlaams minister van Media Kris Peeters.

De VVJ en vakbonden zijn verbijsterd over de sociale bloedbaden die onlangs werden aangekondigd. Bij de VRT moeten 150 mensen weg. Corelio kondigde een collectief ontslag van 60 personeelsleden aan en de stopzetting van een pak tijdelijke contracten. Bij De Morgen is een collectief ontslag van 26 mensen aangekondigd. De herstructureringen treffen bovendien nog grote aantallen freelancers, luidt het.

Het Mediaplatform eist een volledige transparantie van de actuele toestand op financieel-economisch vlak van de diverse mediabedrijven en van de mediasector in het algemeen. Naast het behoud van de werkgelegenheid wordt ook aandacht gevraagd voor de situatie van bedreigde groepen, zoals freelancers, persfotografen en vijftigplussers.

Tot slot wordt 'het volste respect gevraagd voor de eigenheid en autonomie van redacties', door de aanvaarding van redactiestatuten en de oprichting van redactieraden.

Tot slot wordt gepleit voor een ernstig, sectoraal en structureel overleg over de toekomst van de pers in Vlaanderen tussen mediadirecties en personeel met de overheid als partner. De Vlaamse overheid wordt gevraagd de eisenbundel op te nemen in de voorwaarden die zij oplegt in het kader van haar steunbeleid aan de pers.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig