ROME - Op 111-jarige leeftijd heeft Antonio Todde thuis in zijn dorpje Tiana op het Italiaanse eiland Sardinië een schrijven gekregen van de samenstellers van het Guiness Book of Records. Daarin bevestigen ze dat hij de oudst levende man ter wereld is.
Oom Anton, zoals de dorpelingen hem noemen, ontving het 'diploma' in het bijzijn van zijn kinderen en kleinkinderen. Ook zijn jongere zus van 96, met wie hij samenwoont, was erbij, alsmede een Italiaanse wetenschapper die onderzoek doet naar de oorzaken van de buitengewone lange levensduur van veel bewoners in deze bergstreek op Sardinië.

Todde is geboren op 22 januari 1889 op het Italiaanse eiland Sardinië. Oom Anton leeft het grootste deel van de dag in zijn bed en praat nauwelijks nog. Maar zijn gezondheid is nog uitstekend, aldus zijn oudste dochter Laura. Elke ochtend ontbijt hij met een kop koffie met melk en een zoet broodje. Bij het middageten slaat hij een glas wijn nooit over.