Het vertrouwen in de Vlaamse regering is na het vertrek van Leterme gezakt met 21 procent.
BRUSSEL - De persoonlijke score van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) in de poppoll is nochtans niet slecht. Peeters verdubbelt bijna zijn score van de vorige peiling. Maar dat neemt niet weg dat het vertrouwen in de functie van minister-president en het vertrouwen in de Vlaamse regering in haar geheel, is gezakt.

Het vertrouwen in de Vlaamse regering daalt zelfs van 73 procent naar een schamele 52 procent. Vlaams minister-president Peeters zelf doet het nog iets minder slecht met een terugval van 76 naar toch nog 60 procent.

Dat heeft allicht te maken met het vertrek van de populair Yves Leterme naar het federale niveau, maar ook de affaire-Moerman, waarbij minister van economie Fientje Moerman moest aftreden in een geur van gesjoemel, speelt mee.

Het verlies van vertrouwen is niet bij alle partijen even groot. De kiezers van CD&V/N-VA bijvoorbeeld hebben hun vertrouwen in de Vlaamse regering meer behouden dan andere kiezers. De Groen!-kiezers daarentegen kunnen de promotie van voormalig minister van Leefmilieu Kris Peeters minder smaken. De kiezers van Lijst Dedecker, de partij die de zaak-Moerman aan het licht bracht, hebben hun vertrouwen in de Vlaamse regering nog meer verloren.

Het vertrouwen in de Vlaamse regering en Peeters is groter dan verwacht bij hogergeschoolden en kaderleden.