Ook de Vlaming wil dat België blijft bestaan. Maar niet zoals het land nu georganiseerd is. Voor een status quo stemt slechts 23 procent van ondervraagde Vlamingen. Intussen groeit het aantal aanhangers van een staatshervorming in Vlaanderen.

Bekijk de grafiek hieronder
De grote meerderheid van de ondervraagden (37 procent) wil het behoud van het land maar met meer bevoegdheden voor gewest en gemeenschap. De echte tegenstanders van het land, zij die willen dat België verdwijnt, zijn goed voor 12 procent. Hun aanhang groeit. In maart van dit jaar wou slechts zes procent het einde van het land. De aanhangers van het einde van België is het grootst bij de kiezers van Vlaams belang (35 procent van die kiezers wil dat) en bij Lijst dedecker (15 procent).

Sommige Vlamingen willen het absolute tegenovergestelde: het herstel van de unitaire staat (15 procent) of, iets minder rabiaat, meer bevoegdheden voor de federale staat en minder voor de gewesten en gemeenschappen (6 procent).

In de peiling werden ook vragen over een staatshervorming gesteld. Ook daaruit blijkt dat de meningen verscherpen. Het aantal aanhangers van meer bevoegdheden voor Vlaanderen groeit vergeleken bij gelijkaardige vragen in maart.

Zo vindt 68 procent dat de gewesten autonoom moeten kunnen beslissen over werkgelegenheid. In maart vond slechts 50 procent dat. Over misdaadbestrijding vindt 59 procent dat de gewesten meer bevoegdheden moeten krijgen. In maart van dit jaar was dat amper 34 procent.

De federale kieskring, waarbij we kunnen kiezen voor politici uit het hele land, vindt aanhang bij 50 procent. Dat verschilt nauwelijks met de cijfers van maart . Toen was 47 procent het daarmee eens.