De Londense politiechef heeft dinsdag gewaarschuwd voor meer en zwaardere terreuraanslagen op Britse bodem. Hij beoogde daarmee een voorstel tot verlenging van de maximale periode dat terreurverdachten zonder aanklacht kunnen worden vastgehouden, kracht bij te zetten.
De parlementscommissie van binnenlandse zaken buigt zich momenteel over de mogelijkheden daarvoor. Volgens de politiechef, sir Ian Blair, moet de politie terreurverdachten aanzienlijk langer dan de huidige limiet van 28 dagen kunnen vasthouden zonder ze officieel in staat van beschuldiging te stellen. Die extra tijd is volgens hem nodig voor uitvoerig verhoor als wapen tegen de toenemende terreurdreiging.

'Als je de epidemie ziet naderen, begin je voorzorgsmaatregelen te nemen voordat ze er is', zei Blair, die al aan het hoofd van de politie stond toen het Londense openbaar vervoer in 2005 doelwit werd van een reeks aanslagen die aan 52 mensen het leven kostte.

De Britse premier Gordon Brown heeft aangekondigd dat hij volgende maand mogelijk een wetsvoorstel indient om terreurverdachten in bepaalde gevallen tot 58 dagen vast te kunnen zetten. Brown, die in zijn eerste week als premier te maken kreeg met mislukte terreuraanslagen in Londen en Glasgow, zei dat hij tevens de mogelijkheden wil bestuderen om verdachten aan een verhoor te onderwerpen nadat ze in staat van beschuldiging zijn gesteld. De huidige Britse wetgeving verbiedt dat.

Browns voorganger, Tony Blair, leed zijn eerste nederlaag in het parlement toen in 2005 een meerderheid tegen zijn voorstel stemde voor de verlenging van de hechtenis van terreurverdachten zonder aanklacht tot negentig dagen. Als compromis werd toen een periode van 28 dagen vastgesteld, een verdubbeling van de toenmalige limiet.

De Londense politiechef onderkende dat verlenging van de periode van 28 dagen waarschijnlijk op verzet zal stuiten van burgerrechtengroeperingen en van de bijna twee miljoen Britse moslims die vrezen dat de politie hen hiermee vogelvrij wil laten verklaren. Hij zei dat er extra voorlichting moet komen om ook hen van het nut van zijn voorstel te overtuigen.

'Op een gegeven moment zijn die 28 dagen niet toereikend en het slechtste moment om verlenging ter tafel te brengen is na afloop van een tragische gebeurtenis', aldus Ian Blair.

Mensenrechtenactivisten en leden van de oppositie zeiden dat Blair de absolute noodzaak tot verlenging van de detentieperiode onvoldoende hard heeft weten te maken en dat hij andere maatregelen over het hoofd ziet.

Volgens ingewijde bronnen vermoedt de Britse geheime dienst MI5 dat er ongeveer tweeduizend personen bezig zijn met het beramen van een aanval tegen Groot-Brittannië. Ongeveer 250 terreurnetweken worden in staat geacht om daadwerkelijk een aanslag te plegen. Op elk moment worden er zo’n dertig plannen voor aanslagen door geheim agenten gevolgd, aldus de genoemde bronnen.