Een wetsvoorstel over de uitbreiding van het Brussels Gewest zal niet bij hoogdringendheid behandeld worden. De PS had dat gevraagd, de Kamer wees dat af.
MR en CDH steunden de vraag wel, maar de Vlaamse partijen wierpen de vraag van tafel. Ecolo onthield zich en haalde zich daarmee de woede van de andere Franstalige partijen op de hals.

Het PS-wetsvoorstel heeft alles te maken met de Vlaamse eis voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. De Franstaligen eisen als pasmunt daarvoor dat het Brussels gewest wordt uitgebreid met verschillende Vlaamse randgemeenten. De PS-wettekst spreekt over de zes faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel en Voeren.

Tijdens de plenaire vergadering legden de Vlaamse partijen net zoals midden juli - toen ze de hoogdringende behandeling van de Vlaamse wetsvoorstellen goedkeurden - hun wil op tijdens de stemming over de vraag van de PS om haar wetsvoorstel dringend te behandelen. MR en CDH stemden voor, maar Ecolo onthield zich. PS-kamerlid Laurette Onkelinx had het over een breuk in het Franstalig front. ‘Het is niet goed dat de Franstaligen in gespreide slagorde voor de dag komen’, meent ze.

Woensdag komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken overigens opnieuw samen om zich te buigen over de Vlaamse BHV-wetsvoorstellen. Op de agenda staat de afronding van de algemene bespreking en het begin van de artikelsgewijze bespreking.

De Franstaligen zouden echter hebben afgesproken om niet al te lang meer tussen te komen en CD&V/N-VA zo voor de keuze te stellen. ‘Ofwel gaat BHV met vakantie, ofwel gaat Leterme met vakantie’, stelde een Franstalige bron het dinsdag klaar en duidelijk.

Tot nu toe schreven zich nog vijf PS-kamerleden in voor de algemene bespreking. Olivier Maingain (FDF) en Charles Michel (MR) komen nog tussen om hun amendementen te verdedigen, maar dat zou naar verluidt niet al te lang duren.

Volgens de woordvoerder van commissievoorzitter Pieter De Crem (CD&V) gaat de parlementaire behandeling gewoon zijn gang. Dat betekent dat de algemene bespreking wordt afgewerkt en eventueel gestart wordt met de artikelsgewijze bespreking.