Formateur Yves Leterme (CD&V) hoopt dit weekend het luik ‘Veiligheid-Justitie-Binnenlandse Zaken’ af te ronden. Dat verklaarde hij dinsdagnamiddag in de wandelgangen van de Senaat, waar hij sinds vandaag zitting in heeft, tijdens een schorsingen van de plenaire zitting.
Ten laatste maandag of dinsdag moet er een akkoord zijn, aldus de formateur. Telkens hij de plenaire zitting verliet, tijdens een van de vele schorsingen, werd Leterme door camera- en radioploegen omsingeld. Terwijl plenair met alle delegaties vergaderd wordt over het hoofdstuk Justitie zijn er bilaterale besprekingen bezig over een aantal onderwerpen - economie, werk, buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking -, zei Leterme nog.

Binnenkort wil de formateur met gewezen koninklijk verkenner Herman Van Rompuy (CD&V) een methode afspreken voor de institutionele en communautaire problemen, liet hij nog verstaan.