De Senaat is dinsdag het nieuwe parlementaire jaar gestart met de samenstellen van alle commissies en de herverkiezing van voorzitter Armand De Decker en het bureau van de Senaat.
Daarin vervangt Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) haar partijgenoot Jurgen Ceder als derde ondervoorzitter. Etienne Schouppe (CD&V) wordt de nieuwe voorzitter van de Quaestuur.

In tegenstelling tot de Kamer waren de commissies in de Senaat nog niet samengesteld. Dat gebeurde dus dinsdag, maar de verdeling van de voorzitterschappen van de commissies was in de vooravond nog niet rond.

In de plenaire zitting deed Vlaams Belang-fractieleider Joris Van Hauthem een oproep om dit volgens het systeem-D'Hondt te doen, waardoor zijn fractie ook een voorzitter en twee ondervoorzitters zou kunnen leveren. In het verleden had het Vlaams Belang volgens dat systeem ook al recht op een voorzitter, maar werden de voorzitters door de overige partijen onderling verdeeld.

Lopende zaken

Doordat de Senaat dinsdag ook haar vertegenwoordigers in de parlementaire overlegcommissie heeft aangeduid, kan de Kamer vanaf nu stemmingen houden in de plenaire vergadering. De commissie is overigens dinsdag in de vooravond voor het eerst bijeen gekomen. Er zal onder meer worden nagegaan wat men onder de lopende zaken kan verstaan. Dat is onder meer van belang voor het wetsontwerp over de komende sociale verkiezingen.

Voorts stelde de Senaat in geheime stemming ook de begeleidingscommissie van het Comité I (toezicht op de Inlichtingendiensten). Het gaat naast Senaatsvoorzitter Armand De Decker om de CD&V'ers Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys, Open VLD'er Paul Wille en PS'ster Christiane Vienne.

Ook in geheime stemming werd Vlaams parlementslid Trees Merckx (CD&V)voorgedragen als Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof. Haar partijgenote en kamerlid Mia De Schamphelaere kreeg als plaatsvervangster niet de vereiste tweederden van de stemmen. Het bureau zal morgen bijeen om te zien hoe het nu verder moet.