De Kamer heeft het parlementaire jaar op gang getrokken. Dat gebeurde enigszins in mineur. Omdat er nog geen regering is, was er voor het eerst sinds lang geen beleidsverklaring. Er zaten ook geen ministers op de regeringsbanken. Tijdens een minidebat hekelde de oppositie deze gang van zaken.
Zoals gebruikelijk opende de Kamer ook nu weer de tweede dinsdag van het jaar haar deuren. Tijdens de eerste plenaire zitting van het jaar legt de regering normaal haar beleidsverklaring af. Ze stelt dan ook de grote lijnen van de begroting voor het volgende jaar voor. Omdat er nog geen nieuwe regering is, gebeurde dat deze keer uitzonderlijk niet.

De agenda zag er dinsdag dan ook magertjes uit. Na de eedaflegging van de PS-kamerleden Bruno Grootenbrulle en Camille Dieu herbevestigde de Kamer de voorlopige samenstelling van het bureau en benoemde ze een reeks bijzondere commissies en drie adviescomité’s. Tot slot namen de kamerleden 124 wetsvoorstellen in overweging. Enkele daarvan worden hoogdringend behandeld.

Tijdens een minidebat hekelden de toekomstige oppositiepartijen de gang van zaken en het feit dat er vier maanden na de verkiezingen nog altijd geen regering is.

Volgens SP.A-fractieleider Dirk Van der Maelen is het duidelijk dat het land afstevent op een rechts beleid. ‘Oranje-blauw verlaagt de lasten voor de bedrijven nog meer, zodat ze nog meer winst kunnen maken. En het geld daarvoor gaan ze zoeken bij de maximumfactuur, bij de zieken en door het niet-verhogen van de pensioenen. Wij zullen Vlaanderen duidelijk maken dat het zich moet voorbereiden op een ruk naar rechts’, verklaarde Van der Maelen. De SP.A’er klaagde ook aan dat oranje-blauw voor vier miljard euro minder aan schuldafbouw doet, terwijl CD&V de vorige regering een laks begrotingsbeleid verweet.

De groene kamerleden Stefaan Van Hecke (Groen!) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) herhaalden de kritiek die ze maandag al uitten op een persconferentie: dat het uitblijven van een regering niet zonder gevolgen blijft. Ze nemen het ook niet dat de Kamer besliste geen vragenuurtje te organiseren, waardoor het parlement de regering niet meer kan controleren.

Volgens Kamervoorzitter Herman Van Rompuy (CD&V) is het de traditie dat regeringen in lopende zaken plenair niet worden ondervraagd, om niet de indruk te geven dat het om een regering in functie gaat. Voor vragen in commissie stelt zich naar verluidt geen probleem. ‘We zullen zien of we de zaak moeten herbekijken als de crisis nog lang aansleept’, verklaarde Van Rompuy.

Vlaams Belang-fractieleider Gerolf Annemans zei helemaal geen behoefte te hebben aan een vragenuurtje met de aftredende regering. ‘We mogen deze mannen en vrouwen van het verleden niet de indruk geven dat ze nog van belang zijn. Ze werden door de kiezer afgevoerd. Waar we wel een behoefte aan hebben, is een debat over de huidige gang van zaken’, zei Annemans. Hij verweet oranje-blauw een communautaire coup te plegen door de aangekondigde staatshervorming in de koelkast te stoppen. ‘We zullen alleen een zakenkabinet-Leterme krijgen’, klonk het.

Ook Jean-Marie Dedecker (LDD) en Patrick Cocriamont (FN) uitten kritiek op de huidige politieke situatie. De eerstvolgende plenaire vergadering vindt plaats op donderdag 18 oktober. Dan keurt de Kamer wellicht het wetsontwerp goed dat de organisatie van de sociale verkiezingen van midden volgend jaar moet mogelijk maken.