Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) stelt vast dat het akkoord van oranje-blauw over migratie 'voor het eerst het fenomeen migratie erkent', stelt de Franstalige directeur van het Centrum, Edouard Delruelle.
Hij is evenwel minder enthousiast over andere punten uit het akkoord, zoals over de gezinshereniging.

'Voor het eerst houdt men op over de ’migratiestop’. Men laat economische migratie toe met deur open voor illegalen, zij het onder strenge voorwaarden', stelt Delruelle. 'Deze erkenning van het fenomeen migratie kan een kans betekenen voor België indien het met een open vizier wordt aangepakt'.

Een ander positief punt is voor de directeur de ingekorte asielprocedure, evenals de specifieke opvang van de gezinnen van asielzoekers. Minder tevredenheid is er over het luik gezinshereniging. 'De hereniging wordt moeilijker gemaakt en gekoppeld aan financiële voorwaarden. Het is een fundamenteel recht en het valt daarom te betreuren dat het wordt gelinkt aan een economische situatie, aldus nog Delruelle.

Het Centrum betreurt het voorts dat voor regularisatie nog steeds op een 'one-shot'-procedure wordt gehanteerd, terwijl de instelling al geruime tijd voor ruimere objectieve criteria pleit.