Vlaams parlementslid Carl Decaluwé (CD&V) wil ‘volledige duidelijkheid’ over de VRT-contracten met productiehuizen zoals Woestijnvis. ‘Het gaat om te veel geld’, vindt hij.
Het Rekenhof buigt zich momenteel over de contracten van de openbare omroep met diverse productiehuizen. Mocht het alleen een uitspraak doen over procedurekwesties en niet over bedragen en afspraken rond bijvoorbeeld merchandising in die contracten, dan moet volgens Decaluwé een parlementaire onderzoekscommissie de zaak uitspitten. ‘Er moet volledige duidelijkheid komen. Het gaat om te veel geld’, zegt de CD&V-mediaspecialist. Die commissie moet zich dan ook buigen over het voetbalcontract, waarin Belgacom, de VRT en Woestijnvis betrokken zijn.

Decaluwé dringt er al jaren op aan dat het Vlaams parlement inzage krijgt in de grootteorde van de bedragen die met de contracten tussen de VRT en de productiehuizen gemoeid zijn. ‘Het is niet logisch dat er contracten worden gesloten tot 2011 voor bedragen die we niet kennen. Dat gebeurt over beheersovereenkomsten en begrotingen heen, terwijl het parlement maar voor het geld moet zorgen’, zegt hij.

Decaluwé stelt zich ook vragen bij het feit dat Woestijnvis blijkbaar bonussen krijgt voor programma’s die in de top tien, top vijf of top drie van de kijkcijfers raken, en dat er ook nog wordt betaald om bepaalde gezichten exclusief aan de VRT te binden. Hetzelfde geldt voor de bepaling dat 75 procent van de rechten op merchandising bij Woestijnvis blijft, terwijl dat bij kleine productiehuizen wel is.

Decaluwé benadrukt dat hij Woestijnvis niets verwijt. ‘Het contract is zo onderhandeld, maar ik stel me vragen bij wie langs de kant van de VRT heeft getekend.’