'Het is in het belang van iedereen dat klaarheid wordt geschapen over de uitbestedingen van de openbare omroep aan productiehuizen'. Dat stelt Vlaams minister van Media Geert Bourgeois (N-VA). Hij verwijst daarbij naar de audit die het Rekenhof momenteel daarnaar uitvoert. 'Elke steen moet omgedraaid worden', aldus Bourgeois.
De minister reageert daarmee op de lekken van het contract tussen de VRT en productiehuis Woestijnvis. Hij wijst erop dat de VRT, voor zover dat nodig was, de mail met het gelekte contract naar het Rekenhof heeft overgemaakt.

Het Rekenhof voert een onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en kostenefficiëntie van de contracten tussen de openbare omroep en de productiehuizen.

'Daar zal het momentum van publieke evaluatie liggen', stelt Bourgeois. 'Dan zal het parlement er zich over kunnen buigen en zal de belastingbetaler er kennis van kunnen nemen'.

De contracten met de productiehuizen vallen onder de operationele bevoegdheid van het VRT-management, maar dat ontslaat hen niet van hun verantwoordelijkheid voor het goed beheren van belastinggeld. 'De VRT moet kwaliteit brengen op een kostenefficiënte manier', aldus de minister. 'We moeten naar een zuivere situatie'.

Hij noemt het resultaat van de audit door het Rekenhof, een instantie die boven elke verdenking staat, 'van heel groot belang'. Ofwel houdt die audit een aval in van het huidige beleid, ofwel worden er vraagtekens bij geplaatst. 'Het management zal niet voorbij kunnen aan het rapport', luidt het.