Joëlle Milquet, de voorzitster van CDH, is tevreden met het akkoord dat de oranje-blauwe partijen sloten over asiel en migratie. Volgens haar is het een ‘evenwichtig’ akkoord ‘waar iedereen rond de tafel zich kan in terugvinden’.
Milquet gaf vandaag een ‘pedagogische uitleg’ over het akkoord. Ze wees vooral op punten die voor haar partij belangrijk zijn. Het gaat om de mogelijkheden om mensen zonder papieren te regulariseren. Die zullen volgens haar toenemen. Cijfers wou ze niet geven.

Milquet wees ook op de nieuwe wetgeving rond economische migratie die er zal komen. Ook zei ze dat wie hier al sinds 1 januari 2006 is en een werkaanbieding heeft of uitzicht heeft op een zelfstandige activiteit, geregulariseerd kan worden. De regularisatiecriteria voor de uitzonderlijke omstandigheden die de minister van Binnenlandse Zaken hanteert, worden vastgelegd in een rondzendbrief.

Dat het lang duurde om tot een akkoord te komen, moet volgens Milquet gerelativeerd worden. Over asiel en migratie zijn de onderhandelingen vrijdag begonnen, terwijl het gaat om een ‘gevoelige materie’. Over andere thema’s, zoals justitie, gezondheidszorg of buitenlandse zaken kan er volgens haar sneller een akkoord komen.