Na twee jaar procederen kunnen Robert en Roswitha eindelijk trouwen. De rechtbank van Verviers heeft de bezwaren verworpen van de procureur des konings, die het huwelijk niet wilde toestaan. Robert is de vroegere echtgenoot van de in 2003 overleden moeder van Roswitha.
Het is de eerste keer dat een dergelijk geval zich in ons land voordoet. 'Het arbitragehof verklaarde dat het verbod op een huwelijk tussen een stiefvader en zijn stiefdochter, waarvan de moeder is overleden, in strijd is met de Europese verklaring van de rechten van de mens', aldus de advocaat van het paar. Het huwelijk is gepland voor december.