Morgen uitspraak over schuld Hans Van Themsche
18.15 - Op de achtste dag van het assisenproces van Hans Van Themsche zal morgen de uitspraak over de schuldvraag vallen.
De zitting vangt om 9 uur aan met het rekwisitoor van het openbaar ministerie, gevolgd door het pleidooi van de verdediging. Daarna mogen alle partijen hun standpunt nog eens kort uiteen zetten tijdens de replieken. De beschuldigde zelf krijgt dan het laatste woord, waarna de jury zich zal terugtrekken om te beraden over de schuldvragen.

Als hij schuldig wordt bevonden, volgen donderdag het rekwisitoor en de pleidooien over de strafmaat. Van Themsche krijgt dan nogmaals een laatste woord, waarna de jury en het hof zich terugtrekken om te beraadslagen over de straf. Vervolgens wordt het eindarrest geveld.

17.15 uur - 'Licht racistisch'

Meesters Hafida Talhaoui en Tom De Meester hebben dinsdagnamiddag als laatsten gepleit voor het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR). Ze stelden dat het zonneklaar was dat Hans Van Themsche de feiten uit racisme gepleegd had en wezen er ook op dat racisme, hoe onschuldig het ook mag lijken, altijd onaanvaardbaar is.

Het Centrum heeft zich burgerlijke partij gesteld om erover te waken dat het eventuele racistische motief van de beschuldigde grondig onderzocht zou worden.

'Het is bij mijn weten de eerste maal dat iemand in ons land terecht staat voor moord en poging tot moord waarbij de feiten werden ingegeven door haat voor de slachtoffers omwille van hun huidskleur, ras of nationaliteit. Van Themsche heeft hiermee aan de meest extreme vorm van racisme uiting gegeven', stelde Hafida Talhaoui.

'Hij maakte racistische grapjes en opmerkingen tegenover zijn vrienden. Hij vond het wel eens leuk om de hitlergroet te brengen en om racistische liedjes te zingen. Maar hij vindt zich geen extreme racist, nee, hij is alleen maar licht racistisch', zei Talhaoui.

Maar volgens de advocate schuilt er noch humor, noch onschuld in racisme en zijn er ook geen gradaties in. 'Er bestaat geen light versie, racisme is sowieso onaanvaardbaar, punt', aldus de advocate.

Om 16.45 uur werd de zitting geschorst.

16.15 uur - 'Beschuldigde draagt lot niet in waardigheid'

De verdediging van Hans Van Themsche vlucht in de procedure. 'De beschuldigde draagt zijn lot niet in waardigheid', zo pleitte Kris Luyckx, die samen met Andy Matthijs de familie van Oulematou Niangadou vertegenwoordigt, voor het Antwerpse hof van assisen.

'Mensen willen dingen begrijpen en een plaats kunnen geven in hun leven. Van dat gevoel heeft de verdediging misbruik gemaakt', stelde Luyckx.

Hij herinnerde de juryleden aan de Nederlander Volkert Van der G., die de Nederlandse politicus Pim Fortuyn heeft vermoord. Van der G. leed volgens zijn verdediging ook aan het syndroom van Asperger. 'Dat is toen gelukt. Laat jullie niet in die gemakkelijkheidsoplossing duwen', waarschuwde hij de juryleden.

Volgens Luyckx is racisme het enige antwoord op de vraag hoe de feiten zijn kunnen gebeuren.

Kris Luyckx voerde ook aan dat Van Themsche meer dan drie slachtoffers heeft gemaakt. 'Men vergeet dat 11 mei 2006 de elf september van Antwerpen was. Sindsdien zijn er nog meer mensen die hun deur of straat niet meer uitdurven'.

13.45 uur - Advocaat Koç wijst ouders Van Themsche met de vinger

Na het pleidooi van Jef Vermassen, advocaat van de ouders van de vermoorde Luna, richtte meester Jos Vander Velpen, raadsheer van Songul Koç, zich tot de jury.

Zoals verwacht benadrukte hij vooral het racistische motief van Van Themsche. Maar opmerkelijk genoeg wees hij ook de ouders van Hans Van Themsche terecht. 'Ze moeten kunnen toegeven dat hun zoon uit racisme handelde. Nu is duidelijk dat ze de dingen niet meer zien, niet meer willen zien en zeker niet meer willen vertellen. Voor de slachtoffers is dat bijzonder pijnlijk', zei hij. Vander Velpen zei het als een belediging te beschouwen dat de betichtingen nog beoordeeld moeten worden. 'Ik had gehoopt dat Van Themsche zelf vanaf de eerste dag de feiten en de betichtingen zou toegeven', luidde het. 'Hij had niet moeten knielen, maar gewoon zeggen: ik heb het gedaan.' Daarna haalde hij een foto boven van de Songul Koç van voor 11 mei 2006. 'Dat is een mooie, knappe dame met levensvreugde. Wat we nu zien, is een vrouw met doodsangst.' Hij beëindigde zijn pleidooi met Van Themsche zelf ook 'een klein beetje slachtoffer' te noemen.

11.00 uur - 'Van Themsche is massamoordenaar'

Advocaat Jef Vermassen, die optreedt voor de familie van de vermoorde peuter Luna Drowart, probeerde vanmorgen aan te tonen dat Hans Van Themsche perfect beantwoordt aan het profiel van een massamoordenaar. Hij vroeg de jury om Van Themsche niet ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Tijdens zijn pleidooi stortte slachtoffer Songul Koç in.

‘Luna is niet meer’, zo vatte Vermassen zijn twee uur durend pleidooi aan. ‘Ze heeft 845 dagen geleefd en op de laatste levensdag heeft een menselijk duivel beslist dat aan dit leven een einde moest komen’. In zijn afscheidsbrief had Van Themsche geschreven dat de hemel niet bestaat. ‘De hemel bestond wel, hier op aarde, bij het gezin Drowart. Maar die hemel, meneer Van Themsche, heeft u kapot geschoten’, sprak Vermassen.

Van Themsche is zeer narcistisch, gek op wapens, gevoelloos en een onopvallende jongen. Met die kenmerken past hij volgens Vermassen perfect in het profiel van een massamoordenaar. ‘Hij wilde minstens tien kleurlingen doden. Dat is een massamoord. Massamoordenaars willen sterven omdat het leven zinloos is. Ze willen echter niet zinloos sterven, ze willen eerst een heroïsche daad stellen’, aldus Vermassen. Hij voegde er aan toe dat Van Themsche behoort tot de massamoordenaars die zich richten op een bepaalde doelgroep.

Vermassen wees de juryleden ook op de mogelijke gevolgen als Van Themsche ontoerekeningsvatbaar verklaard zou worden. ‘De beschuldigde krijgt dan geen straf, maar wordt geïnterneerd. Binnen zes maanden komt hij dan voor de commissie voorwaardelijke invrijheidstelling. Als de psychiatrische experts dan beslissen dat Van Themsche wel toerekeningsvatbaar is (zoals de gerechtspsychiaters hebben gesteld), dan mag hij naar huis gaan’, waarschuwde Vermassen.

De 47-jariige Songul Koç, de enige die Van Themsches moordende raid overleefde, begon tijdens Vermassens pleidooi hartverscheurend te huilen. De vrouw zakte door haar benen. Ze moest door haar familie en mensen van slachtofferonthaal de zaal worden uitgebracht.