BRUSSEL - De Vlaamse overheid maakt in de begroting 2003 6,15 miljoen euro vrij voor het toekennen van verhuursubsidies aan de Gentse en Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappijen. Dat heeft Vlaams minister van Huisvesting, Jaak Gabriels, gisteravond bekendgemaakt.
Gabriels had al eerder aangekondigd dat hij met voorstellen op de proppen zou komen die de noodlijdende grootstedelijke huisvestingsmaatschappijen wat financiële ademruimte geven.

De verhuursubsidies moeten huisvestingsmaatschappijen een basisinkomen per woning of complex garanderen. Gabriëls wil dat Gent en Antwerpen als eersten van de maatregel gebruik kunnen maken, ,,omdat de problemen zich daar het meest dringend manifesteren". Maar Gabriëls sluit niet uit dat andere maatschappijen ook subsidies kunnen krijgen, wanneer het experiment succesvol blijkt.

De concrete modaliteiten worden momenteel nog verder uitgewerkt. Maar het staat wel al vast dat er van de sociale huisvestingsmaatschappijen tegenprestaties worden verwacht, die in afzonderlijke overeenkomsten worden vastgelegd.

Het kan bijvoorbeeld gaan over inspanningen voor de leefbaarheid in woonwijken, de huurprijzen, het opstarten van nieuwe sociale woonprojecten of samenwerking tussen verschillende maatschappijen.