GENVAL - Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel (PRL) zal er op de informele top van regeringsleiders in Gent nauwgezet op toezien dat de zorgen van zijn collega's over de toekomst van Europa aan bod komen. Zo rondde Michel deze ochtend, op de informele tweedaagse van ministers van Buitenlandse Zaken in Genval, de brainstorming over de Verklaring van Laken af.
Om de discussie te kruiden had het Belgisch voorzitterschap een nota van 2 pagina's over het thema uitgedeeld. Zowat alle delegaties waren vol lof over het document en noemden het een goede werkbasis voor het toekomstig overleg.

De toezegging van Michel was een diplomatisch antwoord op het stille, maar reële ongenoegen van de collega's dat ze er in Gent niet bij zullen zijn. Eén van de agendapunten op deze top is de toekomst van de Unie, dus de Verklaring van Laken. De ministers van Buitenlandse Zaken zijn van mening dat zij in dit debat een belangrijke stem hebben.

De Belgische nota stelt de oprichting van een Conventie voor die de nieuwe Intergouvernementele Conferentie (IGC), nodig voor de verdragsverandering, moet voorbereiden. In de Conventie zouden de regeringen, het Europees Parlement, de nationale parlementen en de Europese Commissie vertegenwoordigd zijn. Het maatschappelijk middenveld daarentegen zou in een Forum samenkomen dat regelmatig met de Conventie moet overleggen.

Uit diverse indiscreties, ondermeer van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Hubert Védrine, bleek dat het idee van de Conventie nog niet volledig is aanvaard. Ondermeer de Scandinavische landen willen meer duidelijkheid over het precieze mandaat van de Conventie. Wie deze vergadering zal leiden, is nog een vraagteken en de kans is groot dat er pas in Laken uitsluitsel komt.

Onmiddellijk na de groepsfoto zei Michel dat de voorzitter van de Conventie alleszins iemand met groot politiek talent moet zijn. ,,Hij moet naar alle standpunten kunnen luisteren en niet alleen naar die van het Europees parlement,'' aldus de minister. Of het een voormalige eerste minister moet zijn, wou hij echter niet gezegd hebben. Ook zijn Italiaanse collega Renato Ruggiero wou dat niet hardop stellen. Ongevraagd zei hij dan weer dat de voormalige Italiaanse premier Giuliane D'Amato

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig