BRUSSEL - Het gemeentelijk migrantenstemrecht invoeren via een wisselmeerderheid kan niet. Dat heeft VLD-kamerlid Bart Somers zondag verklaard in het VRT-programma De Zevende Dag. ,,Dat zou een bedreiging kunnen zijn voor de regering'', stelde hij.
De discussie over het migrantenstemrecht woedt sinds het begin van het politieke jaar opnieuw. Alle Franstalige partijen en twee van de drie Vlaamse meerderheidspartijen (SP en Agalev) zijn voor. De socialisten en de groenen dienden hierover dan ook al een wetsvoorstel in. Enkel de VLD is tegen. Wie stemrecht wil, moet maar Belg worden, is de redenering van de Vlaamse liberalen. Premier Verhofstadt verklaarde onlangs dat men zich best houdt aan wat in het regeerakkoord werd afgesproken. In de regeerverklaring wordt met geen woord gerept over het thema.

In De Zevende Dag verkondigden SP-senator Louis Tobback, politiek Agalev-secretaris Jos Geysels, VLD-kamerlid Bart Somers en CVP-parlementslid Jo Vandeurzen de partijstandpunten die al een tijdje bekend zijn. Nieuw was wel dat Somers dat de recente oproep verwierp van Louis Tobback, die de regering vroeg zich niet te mengen in de discussie en het parlement vrij te laten beslissen over het migrantenstemrecht.

Volgens Somers is zijn partij wel bereid het debat aan te gaan, maar ligt een wisselmeerderheid - geleverd door de CVP'ers die voor migrantenstemrecht zijn - zeer moeilijk. Hij verwees naar uitspraken van zijn fractieleider Hugo Coveliers die stelde dat een alternatieve meerderheid een bedreiging zou kunnen vormen voor de regering. ,,Wij hebben 3 jaar geleden duidelijke afspraken gemaakt en als politici moeten we ons daar aan houden'', verklaarde Somers.

Tobback repliceerde dat nooit werd afgesproken om over het thema niet te spreken. Je gaat je als VLD'er toch niet gedragen zoals de CVP in de vorige legislatuur, door te stellen dat niet kan gesproken worden over dingen die niet in het regeerakkoord staan, argumenteerde de Leuvense burgemeester. Somers antwoordde dat over de aanpak van het probleem afspraken werden gemaakt.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig