GENVAL - ,,Dit is een heuglijke dag voor het Belgische voorzitterschap,'' zo begon minister Annemie Neyts (VLD) de persconferentie waarmee de eerste werkdag van de informele raad van Buitenlandse Zaken werd afgerond. De tevredenheid van de Belgische delegatie sloeg op het akkoord op de VN-conferentie in Durban. Neyts loofde de grote inspanningen van minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel (PRL). Ook Hubert Védrine gooide met bloemen naar Michel. ,,Hij deed formidabel werk.''
De tribulaties in Durban hebben de eigenlijke werkzaamheden van de informele raad grondig verstoord en slechts een klein deel van de agenda werd afgewerkt. De enige punten die aan bod kwamen, waren het Midden-Oosten en de toekomst van Europa. Vooral de verklaring van Laken en de voorbereiding van de nieuwe Intergouvernementele Conventie (IGC) werden aangesneden.

Het Belgische voorzitterschap deelde een document van twee pagina's uit waarin ondermeer de procedure werd toegelicht. Begin 2002 zou een Conventie van start gaan, waar zowel regeringen, het Europees Parlement (EP), de nationale parlementen als de Europese Commissie deel zullen vanuit maken. Daarnaast verdedigt het Belgische voorzittersschap nog de oprichting van een Forum waar het maatschappelijk middenveld zijn inbreng kan hebben.

Een geladen politieke vraag wordt wie de leiding van de Conventie krijgt. De naam van de Nederlandse minister-president Wim Kok wordt genoemd, maar Neyts wees erop dat het probleem nog niet aan de orde is. Pas in Laken, in december dus, valt de beslissing. Van zijn kant zei Védrine dat Frankrijk terzake nog geen standpunt heeft. Of het een voormalig eerste minister moet zijn, is bijgevolg nog niet beslist. Védrine liet zich opmerkelijk positief over de Belgische nota uit. ,,Iedereen heeft het document zeer gewaardeerd en het vormt een goede basis voor het verdere werk.''

De discussie over de Verklaring van Laken wordt zondagmorgen voortgezet. Deze keer in aanwezigheid van Michel die nog vanavond laat in Genval wordt verwacht. Wat het Midden-Oosten betreft, waren de Vijftien het erover eens dat de Verenigde Staten zich opnieuw met het dossier moeten inlaten. ,,Ze moeten terug op het terrein komen.'' ,,Het is evident, aldus Védrine, dat we in dit dossier de Amerikanen nodig hebben.''

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig