TALLINN - Het Estlandse parlement heeft de Europese grondwet geratificeerd. Slechts één parlementariër stemde tegen. Estland is de vijftiende van de 25 EU-lidstaten die de grondwet heeft aangenomen.
Veel lidstaten zetten het ratificatieproces stop toen de Fransen en de Nederlanders de grondwet, die onder meer voorziet in een Europese president en minister van Buitenlandse Zaken, in referenda afkeurden. De grondwet treedt pas in werking als deze door alle lidstaten is goedgekeurd.