De Decker ontkent afschaffing dotaties Laurent en Astrid
Foto: belga

Senaatsvoorzitter Armand De Decker, die de werkgroep koninklijke dotaties voorzit, ontkent dat het einde van de koninklijke dotaties voor prins Laurent en prinses Astrid in zicht is. De Decker hekelt ook het optreden van CD&V-senator Pol Van Den Driessche, die plaatsvervangend lid is van de werkgroep. Van Den Driessche ontkent intussen de uitspraken die aan hem door De Morgen worden toegeschreven.
 

'Senator Pol Van Den Driessche heeft informatie verspreid als zouden de dotaties aan prinses Astrid en prins Laurent in de toekomst afgeschaft worden. Deze informatie is volkomen onjuist', stelt De Decker in een mededeling.

De werkgroep is erop gericht een dotatiesysteem uit te werken voor het volgende bewind. Een aanpassing van de huidige dotaties is helemaal niet aan de orde, benadrukt Armand De Decker.

De werkgroep van de Senaat heeft vier deskundigen gehoord in verband met het Belgische dotatiesysteem. De werkgroep zal zich nu buigen over de Spaanse en Nederlandse dotatiesystemen en zal dus twee buitenlandse deskundigen ontvangen. Pas na deze hoorzittingen zal de werkgroep de discussie ten gronde aanvatten.

De vergaderingen van de werkgroep vinden plaats achter gesloten deur. 'De leden van deze werkgroep zijn bijgevolg verplicht tot geheimhouding. Het valt dan ook te betreuren dat een plaatsvervangend lid informatie verspreidt die bovendien onjuist is, des te meer daar de sfeer binnen de werkgroep uitstekend is en de werkzaamheden heel vlot verlopen', haalt De Decker nog uit naar de CD&V-senator.

Eerder op de dag meldde De Morgen dat enkel de troonopvolger en de weduwe van het vroegere staatshoofd in de toekomst nog recht zouden hebben op een koninklijke dotatie. Voor de andere familieleden van de koning, zoals prinses Astrid en prins Laurent, zou een uitdoofscenario voorzien worden.

Van Den Driessche benadrukt intussen echter dat hij nooit beweerd heeft dat prins Laurent en prinses Astrid hun dotaties kwijt zouden geraken. 'Dat is de titel die De Morgen gebruikt, maar waar ik niets meer te maken heb', luidt het.

Voor Van Den Driessche is het belangrijk dat er transparantie komt over de financiering van het koningshuis, of het nu gaat om de civiele lijst, de dotaties of de koninklijke schenking. Hij is voorstander om een dotatie te geven aan de vermoedelijke troonopvolger en een regeling uit te werken voor de koningin-weduwe. Voor de andere leden van de koninklijke familie zou de dotatie vervallen. Maar dat kan voor de CD&V'er niet plots gebeuren. Hij pleit in dat verband voor een uitdoofscenario.

Volgens Van Den Driessche heeft het paleis achter de schermen een positieve rol gespeeld en 'wellicht discrete signalen gegeven aan de Franstalige politici'. Naar verluidt is koning Albert II zelf vragende partij om nog voor het einde van zijn regeerperiode een transparante en duidelijke regeling van de koninklijke dotaties te realiseren.

Maar De Decker ontkent deze stellingen dus in alle toonaarden.

 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig