De Vlaamse Tennisvereniging (VTV) reageert verbijsterd op de schorsing van een jaar die Yanina Wickmayer en Xavier Malisse donderdag kregen omdat ze niet in orde waren met hun verblijfgegevens. In een communiqué uit de organisatie zondag haar onvrede.
'De Vlaamse Tennisvereniging heeft met verbijstering kennis genomen van de uitspraak van het Vlaams Dopingtribunaal. Laat het vooreerst duidelijk zijn dat VTV ten volle achter een gedegen antidopingbeleid staat. De sanctionering uitgesproken door het VDT is echter buiten proportie en de betreffende decreetgeving schiet haar doel voorbij als twee niet op doping betrapte spelers zo zwaar worden gestraft en hun carrières worden gebroken', klinkt het.

'Het gedachtengoed dat Vlaanderen in de wereld een voortrekkersrol in de antidopingbestrijding dient te spelen, is niet verantwoord als dat moet leiden tot vonnissen als deze. Vlaanderen pleegt op dergelijke manier, wat topsport betreft, zelfmoord, de betoelaging van de topsport wordt in de toekomst zinloos', gaat het voort.

'Dat betekent niet dat we tegen de antidopingbestrijding zijn, maar net als de Atletencommissie van het BOIC vinden we dat de gevolgde procedures en de toepassing ervan in de praktijk eenvoudiger moeten. De voorbije dagen werden verschillende contacten gelegd, maar net als de rechtstreeks betrokkenen voelen we ons op dit ogenblik machteloos. VTV rekent erop dat onder leiding van de minister van Sport alle betrokken instanties zich zullen buigen over het decreet en de toepassing ervan in de praktijk', aldus de tennisfederatie.

'VTV zal Yanina en Xavier steunen als ze beroep wensen aan te tekenen tegen de uitspraak en we willen hen ook zeker helpen in de moeilijke periode die zich voor hen aankondigt', besluit de mededeling.