CDH is tevreden met de vraag van het Paleis om de Kamer- en Senaatsvoorzitters een dialoog te laten opstarten 'over een evenwichtige verdere uitbouw van onze instellingen en de versterking van de cohesie tussen de gemeenschappen'.
Voorzitster Joëlle Milquet ziet daarin een aanzet om de vertrouwensbreuk te herstellen die de stemming van de BHV-wetsvoorstellen veroorzaakte. Zo'n dialoog kan alleen maar de stabiliteit van het land ten goede komen, stelt Milquet.

Volgens Milquet komt het er nu op aan om het vertrouwen, het wederzijds respect en de dialoog te herstellen. Pas dan kunnen de onderhandelingen opnieuw van start gaan.

Ze wil niet zeggen of ze nog wil spreken over een staatshervorming. Volgens haar komt het er nu op aan om het vertrouwen, het wederzijds respect en de dialoog te herstellen. Pas dan kunnen de onderhandelingen opnieuw van start gaan en volgt de rest. 'Eerst is er vrede en sereniteit nodig', luidt het.

Milquet ontkent dat heel het scenario van de stemming opgezet spel was. 'Het zou onverantwoord zijn zo'n procedure op te zetten. Leterme is niet zo'n onverantwoordelijk iemand', poneert ze.

Of ze nog vertrouwen heeft in Leterme? 'Vooraleer te beginnen, is er een verzoenend gebaar nodig. Iedereen moet zich daarin inschrijven. Als dat het geval is, kan er vertrouwen zijn', klinkt het.