De Koning heeft in de vroege namiddag op het Kasteel Belvedère, de Heer Yves Leterme, Formateur, in audiëntie ontvangen. De Heer Leterme heeft een zesde verslag uitgebracht over zijn opdracht. De Koning heeft hem gevraagd zijn opdracht verder te zetten, zodat er vlug een federale regering zou kunnen gevormd worden. Dit is van belang voor de welvaart van alle burgers van ons land, voor de geloofwaardigheid van België en zijn noodzakelijke cohesie.

Anderzijds, zal de Koning dit weekend de Voorzitters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat ontvangen om hen te vragen een dialoog te starten over een evenwichtige verdere uitbouw van onze instellingen en de versterking van de cohesie tussen de gemeenschappen.

Intussen, zal de Formateur voorbereidende bilaterale gesprekken hebben met de vier delegatieleiders.