Koning vraagt Leterme voort te werken
De koning heeft formateur Yves Leterme vanmiddag gevraagd om zijn opdracht voor te zetten, zodat er nu snel een regering kan gevormd worden. Dit weekend ontvangt de vorst de voorzitters van Kamer en Senaat.
Formateur Leterme heeft vanmiddag voor de zesde keer verslag uitgebracht bij de koning. Die heeft hem gevraagd zijn opdracht voort te zetten, zodat er nu snel een federale regering gevormd kan worden. 'Dit is van belang voor de welvaart van alle burgers van ons land, voor de geloofwaardigheid van België en zijn noodzakelijke cohesie', aldus het Paleis in een mededeling.

De koning zal dit weekend de voorzitters van Kamer en Senaat, respectievelijk Herman Van Rompuy (CD&V) en Armand De Decker (MR) ontvangen om hen te vragen 'een dialoog te starten over een evenwichtige verdere uitbouw van onze instellingen en de versterking van de cohesie tussen de gemeenschappen'.

Het initiatief lijkt erg op het voorstel dat al een tijdje geleden circuleerde, namelijk de oprichting van een Bijzondere Commissie of 'Raad van Wijzen' die zich moet buigen over een staatshervorming waarvoor een tweederdemeerderheid nodig is. Toen was wel nog sprake van een commissie die na de regeringsvorming in het leven zou worden geroepen.

Het ziet ernaar uit dat deze constructie tegemoet moet komen aan de verzuchtingen van zowel de Vlamingen - die nog stappen in de staatshervorming willen zetten - als de Franstaligen. Het gaat om een piste uit de zogenaamde spooknota van ex-verkenner Herman Van Rompuy, die het CDH woensdag opnieuw op tafel legde als voorwaarde voor het heropstarten van de onderhandelingen.

De formateur zal ondertussen voorbereidende bilaterale gesprekken hebben met de vier delegatieleiders.