De strafrechter van Tongeren heeft donderdag de persoonlijke verschijning bevolen van de 33-jarige Genkse 'pornokoning' Dennis Burkas, alias Dennis Black Magic. De zaak wordt op 13 december voortgezet.
Burkas staat terecht in een zaak van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van een meisje van 15 jaar in de loop van 2002 in Genk en Hasselt. In de zaak werd het slachtoffer al gehoord en werd er door een aangestelde gerechtspsychiater een deskundigenverslag opgesteld.

De rechter achtte het donderdag noodzakelijk dat Burkas persoonlijk verschijnt om de feiten in alle objectiviteit te kunnen beoordelen. De raadsman van Burkas vroeg tijdens de vorige behandeling van de zaak een uitstel om het deskundigenverslag te kunnen bestuderen. Dat werd hem met het oog op de rechten van de verdediging ook verleend. De deskundige moest met name nagaan welke gevolgen het meisje aan de feiten overhield en waarom ze tot tweemaal toe zelf contact met Burkas zocht.

Tijdens een zitting achter gesloten deuren stelde het slachtoffer dat ze uitslag over heel haar lichaam heeft als gevolg van de feiten.

De Genkse 'pornokoning' leeft al geruime tijd ondergedoken om zijn schuldeisers te ontlopen, naar verluidt in Praag. Het is dus nog afwachten of Burkas op 13 december persoonlijk aanwezig zal zijn op de zitting in Tongeren.