In vier straten in Hoboken en in minstens één straat in Deurne treden storingen op in tv-beelden, telkens daar een tram passeert. Tientallen gezinnen weten daar al jàren niet meer hoe het is om een programma uit te kijken, zonder dat het beeld verkleurt of dreigt te verdwijnen.
'Op de ergste momenten passeert er om de paar minuten een tram', foetert Open VLD-districtsschepen Annemie Langmans. 'Soms kunnen we een uur lang geen tv zien.'

Minister Van Brempt port De Lijn aan om een oplossing te zoeken, maar voorlopig is die er nog niet. Een onderzoek wees uit dat het probleem veroorzaakt wordt door de elektrische voeding van de tramlijnen, die een magnetisch veld creëert.