BRUSSEL - Minister van Overheidsbedrijven Rik Daems is verheugd over het bereikte akkoord voor een sociaal plan voor de werknemers van Sabena. Daems vindt dat er een "eerlijk en correct" sociaal plan werd bereikt. De vakbonden zijn gematigd positief over het ontwerpakkoord dat ze nu aan hun achterban gaan voorleggen. "In zo'n omstandigheden kan je moeilijk tevreden zijn", reageert Inge Vervotte (ACV).
De regering heeft het mogelijk gemaakt dat er boven de vergoedingen die het Fonds voor de sluiting van ondernemingen voorziet nog supplementaire vergoedingen komen, zegt Daems. Hij verwijst daarbij ondermeer naar de activeringspremie. "Die premie moet de werknemer aanzetten om snel opnieuw een job te vinden. In dat geval zal hij/zij de rest van de premie immers ineens uitgekeerd krijgen", aldus Daems.

Nog dit jaar worden de eerste vergoedingen uitbetaald, maakt de minister zich sterk. Daems belooft dat met de regionale tewerkstellingskantoren aan outplacement van de ontslagen Sabéniens zal gewerkt worden.

Vakbonden

Een volledige wettelijke opzegvergoeding voor alle werknemers hebben de vakbonden niet uit de brand kunnen slepen. "Mensen met heel hoge lonen zullen hun volledige opzegvergoeding niet uitbetaald krijgen", geeft Vervotte toe. Een compensatie- en activeringspremie moet ervoor zorgen dat de vergoeding voor mensen die veel verdienen en/of al langere tijd bij Sabena werken zo dicht mogelijk hun wettelijke opzegvergoeding benadert.

In de premies zit ook de speciale regeling vervat voor wie op z'n 48 jaar werkloos wordt èn een uitbreiding van de opzegtermijn voor arbeiders die minder dan 5 jaar bij Sabena werken. Dat laatste was vooral een eis van het ABVV, benadrukt vakbondsman Denis De Meulemeester. Het ABVV had eveneens een wettelijke opzegvergoeding voor iedereen naar voren geschoven. "Maar in deze omstandigheden, het failliet van Sabena, is wat nu uit de bus is gekomen, wat haalbaar was", klinkt het.

Zondag komt er alvast een betoging in Zaventem, zegt Freddy Tack van het ACOD. "De betoging is intersyndicaal en interprofessioneel", aldus Tack.