BRUSSEL - Er is een princiepsakkoord over een sociaal plan voor de Sabena-werknemers. De belangrijkste onderdelen zijn de ontslagvergoeding voor alle werknemers en een speciale regeling voor mensen die op 48 jaar werkloos worden. De sociale enveloppe voor de ex-Sabena-werknemers bedraagt in totaal 15,6 miljard frank. Dat heeft premier Verhofstadt vanmiddag gezegd. Klik hier voor de volledige tekst van het sociaal plan.

Honderden Sabena-personeelsleden blokkeren ondertussen nog steeds de luchthaven. Ze zijn nog niet ingelicht over het sociaal plan. Passagiers kunnen niet meer door, alle vluchten zijn tijdelijk opgeschort. Vanmiddag bezette een deel van het personeel de toegangswegen naar de luchthaven.

Het ziet ernaar uit dat er een parlementaire onderzoekscommissie rond Sabena wordt opgestart. Zowel de meerderheid als de oppositie hebben in de Kamer voorstellen ingediend.

De nieuwe luchtvaartmaatschappij rond Sabena-dochter DAT zal nog hooguit een paar dagen op zich laten wachten, zegt de minister van Overheidsbedrijven, Rik Daems.
Het sociaal plan gaat uit van een "filosofie van activering", zegt Verhofstadt. We willen de Sabena-werknemers stimuleren om zo snel mogelijk opnieuw aan de slag te gaan. De premier heeft op een persconferentie samen met minister van Overheidsbedrijven, Rik Daems, en minister van Arbeid, Laurette Onkelinx, de sociale enveloppe toegelicht.

Sociaal plan

Het sociaal plan omvat 5.100 ontslagen en kost 15,6 miljard frank. Het wordt grotendeels bekostigd door het Fonds voor de sluiting van ondernemingen en door de RVA-begroting. In beide gevallen gaat het volgens Daems om 5 tot 6 miljard frank gespreid over verschillende jaren. De regering gaat daarbovenop op zoek naar 4 miljard frank, gespreid over de begrotingen van 2001, 2002 en 2003.

In het sociaal plan hebben de werknemers ouder dan 50 jaar recht op brugpensioen. De rest krijgt bovenop de tussenkomst van het Fonds voor de sluiting van ondernemingen een activeringspremie, die hen moet aanzetten opnieuw een job uit te oefenen.

Activeringspremie

De activeringspremie bestaat uit een basisbedrag (150.000 frank bruto) en een toeslag die verschilt naargelang de werknemer al dan niet jonger is dan 48 jaar. Die toeslag wordt gespreid over een periode van 15 maand en vermindert in de tijd. Wie zelf een nieuwe job vindt of zich vestigt als zelfstandige, krijgt het bedrag in één keer uitbetaald. "Het degressieve karakter moet de mensen stimuleren zo snel mogelijk een nieuwe job te zoeken", aldus minister Daems.

Zij die bij de nieuwe luchtvaartmaatschappij aan de slag kunnen, krijgen de toeslag niet.

Compensatiepremie

De regering voorziet ook nog in een compensatiepremie voor twee categorieën werknemers: de arbeiders met minder dan 5 jaar anciënniteit en de middeninkomens. De betaling hiervan gebeurt op hetzelfde moment als de vergoedingen van het Sluitingsfonds.

Tenslotte zal elke werknemer een aanbod tot outplacement krijgen dat loopt over twee jaar.

Minister Onkelinx maakt zich sterk dat met deze sociale enveloppe 90 procent van de werknemers het wettelijke minimum ontvangt. "De overige 10 procent was voor de regering onbetaalbaar", aldus Daems.

Princiepsakkoord vannacht bereikt

Rond kwart voor twee vannacht hebben de onderhandelaars op het ministerie van Arbeid een princiepsakkoord bereikt over een ontwerptekst voor het sociaal plan. Dinsdagnacht was al een akkoord bereikt over brugpensioen op 50 jaar.