BRUSSEL - De federale regering trekt 250.000 euro uit voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Pakistan, Afghanistan en India. Dat bevestigt Rudy Huygelen van Buitenlandse Zaken zondag. Volgens Huygelen zal het geld voornamelijk dienen voor de aankoop van materiaal ter plaatse zoals bijvoorbeeld tenten. Gisteren maakte de Vlaamse regering al 150.000 euro vrij voor noodhulp.
Volgens Rudi Huygelen zal het federale geld voornamelijk dienen voor de aankoop van materiaal ter plaatse zoals bijvoorbeeld tenten. Ook de Vlaamse minister van Ontwikkelingssamenwerking, Geert Bourgeois (N-VA), maakte gisteren geld vrij. ,,Onze Vlaamse budgetten mogen dan al beperkt zijn, het komt er op aan om vanuit Vlaanderen snel en efficiënt te reageren op rampen, waar dan ook in de wereld. In geval van een natuurramp zoals een aardbeving heeft het immers weinig zin om pas weken later in gang te schieten. Uit snelle contacten blijkt een grote nood aan tenten, dekens, voedselhulp, waterbedeling enz.. Ik lanceer dan ook een onmiddellijke oproep aan de ngo’s voor de indiening van noodhulpvoorstellen zodat de noodhulp snel ter plaatse kan zijn", aldus minister Bourgeois in een persmededeling.

Zoals steeds zullen de Vlaamse middelen ingezet worden via niet-gouvernementele organisaties die werkzaam zijn op het terrein en over heel wat expertise inzake onmiddellijke noodhulpverlening beschikken.