BRUSSEL - De regering heeft keuzes gemaakt voor de toekomst en een begroting met visie opgesteld. Dat heeft premier Guy Verhofstadt gezegd bij de voorstelling van zijn beleidsverklaring in de Kamer. Hij beklemtoont dat paars-groen niet alleen een begroting in evenwicht aflevert en de beloofde hervormingen handhaaft, maar ook voor de nodige nieuwe impulsen zorgt.
Verhofstadt liet ook uitschijnen dat er geen vervroegde verkiezingen komen. Het parlement moet nog tal van belangrijke ontwerpen en voorstellen goed te keuren. ,,Speculeren over vervroegde verkiezingen heeft dus geen zin. Er resten nog 23 parlementaire werkweken. Als de stemmachine ons een beetje wil helpen. We moeten doorwerken, want we kunnen de verkiezingen niet uitstellen'', aldus de eerste minister.

In zijn toespraak benadrukt de regeringsleider ook dat het al beter gaat met ons land. Hij verzet zich tegen de oprukkende verzuring en pessimisme. Toch wil de regering blijven hervormen, want stilstaan is achteruit gaan, luidt het.

Diplomatieke oplossing voor Irak

De eerste minister maakte van zijn beleidsverklaring gebruik om te pleiten voor een diplomatieke oplossing voor het conflict tussen Irak en de VS. ''Wat deze crisis nodig heeft, is dat ze snel achter de rug is'', stelde hij.

De regeringsleider beklemtoonde dat Europa niet gelooft in puur militaire oplossingen. ''Wij verkiezen de diplomatieke middelen en de toepassing van de internationale rechtsregels. Wij willen dat de internationale gemeenschap eerst alle vreedzame middelen uitput''. Daarom vindt de regering dat de VN-wapeninspecteurs onvoorwaardelijk en onbelemmerd hun werk moeten kunnen doen.

Verhofstadt wil dat er snel duidelijk komt over de situatie en pleit voor het vastleggen van een strikte timing voor de inspecteurs. ''Of daar nu een nieuwe VN-resolutie voor nodig is of niet, is van ondergeschikt belang''.

Verhofstadt kreeg na het voorlezen van de beleidsverklaring een lang en luid applaus van de meerderheid.