GENVAL 08/09 (BELGA) = De moeizame onderhandelingen op de VN-conferentie in Durban overschaduwen de gesprekken op de informele top van de ministers van Buitenlandse Zaken. Het was ruim vier uur voorbij, toen de ministers de eigenlijke agendapunten van de top konden aansnijden. Enkele ogenblikken later was men opnieuw over Durban bezig.
Omstreeks 17 uur kwam het bevrijdende telefoontje dat er overeenstemming was bereikt over een gemeenschappelijke slottekst. Zeker in de Belgische delegatie was er grote tevredenheid. Volgens sommigen had de Belgische diplomatie gezegevierd.

Tot op het laatste moment werd er in Genval rekening gehouden met een complete mislukking van de VN-conferentie. De compromisteksten die vanmorgen door het Zuidafrikaans voorzitterschap waren uitgewerkt en waar Michel zich mee had voor uitgesloofd, werden in de loop van de dag opnieuw onder vuur genomen. Vooral de passus over het Nabije Oosten werd door de Arabische landen met een reeks amendementen bestookt. Voor de Europese Unie waren die echter onaanvaardbaar en middels vele telefoontjes werd één en ander de respectieve delegaties in Durban duidelijk gemaakt.

Er is in Genval door de vijftien ministers uren met Durban gebeld. De paragraaf over de slavenhandel, waar Michel zich vooral mee had ingelaten, bleef zonder al teveel moeite overeind.

Het feit dat Durban niet op een sisser afliep, was, aldus de woordvoerder van Buitenlandse Zaken, een succes.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in