Bij aanwerving van politieambtenaren wordt steevast gepeild naar een extremistische ingesteldheid. Geen blijk geven van een dergelijke ingesteldheid is wettelijk gezien één van de 18 persoonlijkheidscriteria waaraan elke politieambtenaar dient te voldoen. Dat blijkt uit het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, op een schriftelijke vraag van Filip De Man (Vlaams Belang).
Extremisme kan onder meer tot uiting komen in de discriminatie van mensen op basis van geslacht, levensovertuiging of etnische afkomst. "Die attitude kan worden vastgesteld tijdens het gesprek met de psycholoog, het gesprek met de selectiecommissie, via een biografische vragenlijst of door het afleggen van groepsproeven. Daarbij dienen onder meer krantenberichten becommentarieerd te worden", aldus Dewael.

Er zijn geen exacte cijfergegevens beschikbaar over het aantal kandidaten voor de job van politieambtenaar die worden afgewezen wegens een racistische of extremistische ingesteldheid. Volgens minister Dewael is het percentage echter verwaarloosbaar klein. "Het kan worden geschat op minder dan 1 procent", aldus de minister.