Afkeuring plan voor verbieden Koran
De oproep van de extreemrechtse Nederlandse politicus Geert Wilders om de Koran te verbieden heeft woensdag tot sterke afkeuring geleid.Het kabinet noemt de uitspraken van Wilders schadelijk voor de integratie. Een advocaat heeft aangifte gedaan wegens het aanzetten tot haat.
De leider van de Partij voor de Vrijheid (PVV) vindt het heilige boek van de moslims net zo facistisch als Adolf Hitlers 'Mein Kampf'. De PVV-leider vindt dat de Koran moslims oproept tot geweld. Ook in huiselijke kring en in de moskee moet gebruik van het schrift worden bestraft, aldus Wilders.

Het kabinet en de Tweede Kamer (Kamer van Volksafgevaardigden) verwerpen de oproep. 'Het moet volstrekt duidelijk zijn dat het verbieden van de Koran in Nederland voor het kabinet niet aan de orde is en dat in de toekomst ook niet zal zijn', zegt minister Ella Vogelaar voor Integratie.

Zij vindt de uitspraak van Wilders 'schadelijk voor de verhoudingen binnen de Nederlandse samenleving, doordat hij één bevolkingsgroep in een kwaad daglicht stelt en de kloof tussen moslims en niet-moslims zou kunnen vergroten. Die oproep is beledigend voor de overgrote meerderheid van de moslims'.

VVD-Kamerlid Halbe Zijlstra denkt 'dat Wilders de weg kwijt is'. 'Hij zegt op te komen voor de Nederlandse 'normen en waarden', maar tegelijkertijd zet hij een van die waarden bij het vuilnis; de godsdienstvrijheid'. Ook CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg noemt dat opvallend.

Vertegenwoordigers van Nederlandse moslims reageren gelaten op de zoveelste aanval van Wilders op hun geloof. Voorzitter Abdeljamid Khairoun van de Nederlandse Moslimraad: 'Wilders lijdt aan een religiesyndroom. Hij heeft steeds gezegd dat de Koran een slecht boek is. Ik verwacht dat hij ook zal vragen om een verbod van de Tora en de Bijbel.' Khairoun vindt dat Wilders passages uit de Koran uit hun verband rukt.

Volgens secretaris Nasr Joemman van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) is Wilders er vooral op uit meer aanhang te krijgen. Joemman vermoedt dat de PVV'er met zijn uitspraken moslimjongeren probeert te radicaliseren, zodat hij stelling tegen hen kan nemen.

Kardinaal Ad Simonis noemt het voorstel voor een Koran-verbod 'te gek voor woorden'. 'Het idee alleen al! Ieder woord dat aan dit soort voorstellen besteed wordt, is er één te veel.'