WASHINGTON - De Navo is vastbesloten om het terrorisme te blijven bestrijden. ,,De aanslagen van donderdag in Londen versterken de vastbeslotenheid van de Navo-partners om door te gaan met hun missies en operaties'', zei Navo-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer vanmiddag na een buitengewone vergadering van de Noord-Atlantische Raad (NAC), die begon met een minuut stilte.

De Navo-ambassadeurs betuigden hun medeleven met de slachtoffers van de aanslagen en hun families en drukten hun solidariteit uit met het Britse volk. Op de hoofdzetel van de alliantie in Evere hangen de vlaggen halfstok.

De alliantie verklaarde zich bereid om steun te leveren mocht er vanuit Londen een verzoek komen. Voorlopig hebben de Britse autoriteiten geen steun gevraagd van de Navo.

Extremisme ,,niet proberen te sussen''

In een reactie op de aanslagen van gisteren in de Britse hoofdstad Londen pleit de Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld voor een blijvend gevecht tegen het extremisme.

,,De Britten zijn vastbesloten. Ze hebben, zoals anderen in de wereld, terroristische aanslagen ervaren, brute aanslagen door gewelddadige extremisten. En ze erkennen dat het enige middel om het extremisme te bestrijden eruit bestaat het tegemoet te treden. Het kan niet worden gesust'', aldus Rumsfeld gisteren op de Britse ambassade in Washington.

De Amerikaanse minister van Defensie verklaarde dat het ,,niet mogelijk'' is ,,iedere omgeving op iedere minuut van de dag of de nacht te verdedigen tegen iedere mogelijke daad van wreedheid en geweld'', ook al hebben regeringen de verplichting alles te doen wat ze kunnen ,,om de extremisten op te sporen en ze te arresteren voordat ze aanslagen kunnen begaan zoals Londen, Washington en zoveel andere steden ter wereld hebben gekend''.

VN-veiligheidsraad veroordeelt aanslagen

De veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren ,,zonder reserves" de in Londen gepleegde aanslagen veroordeeld en herhaald dat ,,elke daad van terrorisme een bedreiging van de vrede en de veiligheid is''.

De resolutie 1611 werd gisteren na een bespreking van een half uur eenstemmig goedgekeurd door alle vijftien leden van de raad. In het document roept de veiligheidsraad de internationale gemeenschap op samen te werken bij het zoeken naar de daders, organisatoren en opdrachtgevers van de ,,barbaarse'' acties en ervoor te zorgen dat zij voor de rechtbank komen.

Moslimbroederschap veroordeelt aanslagen

De Moslimbroederschap in Egypte heeft gisteren de aanslagen in Londen veroordeeld. In een communiqué spreekt de Broederschap van een ,,criminele daad die in strijd is met de islam''. Wel houdt de beweging Groot-Brittannië en de VS verantwoordelijk voor de explosies van gisteren, omdat ze geweld legitimeren en daarmee voor ,,de heerschappij van de wetten van de jungle'' hebben gezorgd.

,,De Moslimbroederschap is geschokt door de reeks explosies die het hart van Londen heeft getroffen'' en ,,veroordeelt deze criminele daad, die zij beschouwt als in strijd met de islam, op ferme wijze'', aldus het communiqué.

Het document benadrukt dat de islam ,,gebiedt de ziel en het bloed te bewaren en burgers niet te terroriseren''. ,,Geen enkele religie keurt dergelijke afschuwelijke criminele daden goed, die de veiligheid en de stabiliteit verstoren. ''

Maar ,,de Moslimbroeders menen dat de verbreiding van de instabiliteit en de cultuur van geweld en terrorisme, evenals de toenemende spanning op internationaal vlak, het directe gevolg zijn van de agressie die door de Amerikaanse en Britse regering is begaan tegenover de internationale wetten, verdragen en normen''.

Moslimexecutieve van België veroordeelt terreur

De Moslimexecutieve van België veroordeelt in een persbericht de aanslagen in Londen. ,,Geen enkele zaak kan dergelijke barbaarse terreur op onschuldige burgers rechtvaardigen'', luidt het. ,,De Britse bevolking die op gruwelijke wijze werd aangevallen verdient ons medeleven en onze solidariteit nu meer dan ooit'', zegt de Algemene Vergadering van de Moslims van België.

,,Met nadruk willen we erop wijzen dat niets in de islam dergelijk geweld rechtvaardigt wetende dat de boodschap ons duidelijk de waarde van een mensenleven meegeeft.'' De Moslimexecutieve roept de moslims van Groot-Brittannië en Europa op hun solidariteit te tonen aan hun medeburgers.