BRUSSEL - Staatssecretaris voor buitenlandse handel en toekomstig federaal landbouwminister Annemie Neyts is tot dinsdag in Washington voor handelsgesprekken op hoog niveau tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Vraag is hoezeer recente strubbelingen tussen beide handelsblokken zullen wegen op de eensgezindheid om op de komende WTO-ministerconferentie in Qatar een nieuwe onderhandelingsronde te starten over het vrijmaken van de wereldhandel.
Het veto van Europees commissaris voor concurrentiebeleid Mario Monti tegen de overname van het Amerikaanse Honeywell door het eveneens Amerikaanse General Electric is aan de overzijde van de Atlantische oceaan niet in goede aarde gevallen. Daarbij komt nog het aanslepende conflict over de Amerikaanse Foreign Sales Corporation Act. Die regeling laat Amerikaanse bedrijven toe minder belastingen te betalen uit inkomsten die ze halen uit export en verkoop in het buitenland.

Volgens Europa is dat een verkapte vorm van exportsubsidie, en de geschillencommissie van de wereldhandelsorganisatie WTO gaf de Europeanen daarin gelijk. Wanneer het oordeel van de WTO eind augustus wordt bevestigd, komt Europa in een positie waarin het voor 4 miljard dollar (184 miljard frank) handelssancties kan opleggen.

De Amerikaanse toponderhandelaar Robert Zoelick noemde dat scenario een mogelijke "atoombom" onder de Europees-Amerikaanse handelsbetrekkingen. Toch wordt niet meteen verwacht dat Europees commissaris voor handel Pascal Lamy zijn toevlucht zal nemen tot zo'n drastische maatregel. Europa en Amerika zijn als grootste handelsblokken immers niet alleen concurrenten maar ook elkaars belangrijkste partners. Een handelsoorlog zou beide economieën aanzienlijke schade berokkenen op een ogenblik dat het toch al niet zo goed gaat met de wereldeconomie.

De Verenigde Staten zullen de Europese delegatie ook aanvallen op het EU-invoerverbod voor Amerikaans hormonenvlees en genetisch gemodificeerd voedsel. De VS willen dat de WTO hierover een duidelijke regeling uitwerkt. Omgekeerd maakt Europa zich zorgen over Amerikaanse plannen voor hogere invoertarieven op buitenlands staal, ter bescherming van de eigen staalindustrie.

Op de Europees-Amerikaanse top in Göteborg spraken Europa en de Verenigde Staten zich uit voor de start van een "ambitieuze" nieuwe wereldhandelsronde, die de ontwikkelingslanden meer toegang moet geven tot de markten van rijke landen. Voor het in november in Doha tot een akkoord komt over een agenda voor nieuwe multilaterale handelsgesprekken, moeten er tussen Europa en de VS echter nog heel wat geschillen uit de weg worden geruimd.

Neyts spreekt maandag met de Amerikaanse toponderhandelaar Robert Zoelick, en ontmoet in de namiddag voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright. Dinsdag zijn er ontmoetingen gepland met congresleden en leden van de VS- administratie.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig