Op de Fiji-eilanden hebben aanhangers van coupleider George Speight opnieuw 30 mensen gegijzeld. Het gaat om militairen en politiemannen. De militaire leiders hebben de onderhandelingen met de rebellen opnieuw hervat.
Speight zelf houdt sinds 19 mei een twintigtal mensen vast in het parlementsgebouw. Onder hen bevindt zich de afgezette premier Chaudhry. Deze nacht om twaalf uur verstrijkt een dead-line, gesteld door de militairen, waarop Speight al zijn gijzelaars moet hebben vrijgelaten

De rebellen eisen dat de rechten van de Indiase minderheid beknot worden ten voordele van de oorspronkelijke bewoners. De afgezette premier Chaudhry was van Indiase afkomst. Speight eist nu ook dat de militaire interim-regering aftreedt. Zoniet dreigt hij met meer geweld.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig