KEULEN - Het miljardenhoog hulpprogramma voor de bestrijding van aids, malaria en tuberculose in Afrika dat de G8 vrijdag hebben beloofd, is volgens Nobelprijswinnaar Muhammed Yunus slechts 'symptoombestrijding'.
De G8 zou beter een efficiënt gezondheidssysteem uitbouwen in ontwikkelingslanden en de armoede bestrijden, zo zei hij vrijdag in een reactie. Enkel zo kan men deze ziektes indijken.

Noodhulp verdwijnt in arme landen vaak in de regeringsmolen, aldus Yunus. Hij haalt zijn eigen land, Bangladesh, aan als voorbeeld. 'Het geld komt op het werkterrein nooit toe. De regering in Bangladesh is corrupt en iedereen weet dat'. Hulpfondsen zijn goed, maar veranderen op termijn echter niets aan de situatie van arme landen, stelt hij.

Het volledige financiële systeem zou omgevormd moeten worden, vindt Yunus. 'Ook bedelaars hebben recht op krediet', zegt de uitvinder van het microkrediet.

'Ik vind het een belediging dat mensen alleen gemaakt zouden zijn om geld te verdienen. Het doel van een mens op deze planeet is niet om geld te hamsteren'. Naast aandelenbeurzen heeft de wereld volgens Yunus ook nood aan sociale beurzen waar bedrijven zich niet bezig houden met winststijgingen, maar met een andere wereld.

Yunus eist bovendien een grondige hervorming van de Wereldbank. Het moet een instelling voor de armen worden en ze mag niet geleid worden door een Westerse topmanager.

'Ik heb zo mijn twijfels of een bankier uit Wall Street weet hoe je armoede bestrijdt', aldus de Bengalees. De globalisering is niet te stoppen, maar ook arme landen moeten een kans krijgen om hiervan te profiteren, besluit hij.