Ook bloggers beschermd door bronnengeheim
Bij Gliffy.com kun je in een handomdraai je interieur herschikken. Je kunt het resultaat ook on line met anderen delen.
Iedereen die op het internet een journalistiek bericht plaatst, is beschermd door de wet op het bronnengeheim.
Het Arbitragehof heeft woensdag de wet van 17 maart 2005 over het bronnengeheim voor journalisten, verruimd. Normaal interesseert dat vooral de beroepsgroep, maar de uitbreiding geldt verrassend genoeg ook voor bloggers. Iedereen die op het internet een journalistiek bericht plaatst, kan voortaan het bronnengeheim inroepen.

De uitspraak van het Arbitragehof heeft verregaande gevolgen die nog niet volledig ingeschat kunnen worden. Mag bijvoorbeeld iemand die op het internet persoonlijke notities bijhoudt, het recht inroepen om zijn bronnen niet prijs te geven?

Het bronnengeheim geldt in de eerste plaats voor professionele journalisten. De meesten daarvan — maar niet allemaal — zijn erkend als beroepsjournalist. Die erkenning is niet het doorslaggevende criterium voor de bescherming van de bronnen.

Het parlement had de doelgroep afgebakend tot personen die geregeld en tegen betaling journalistiek werk leverden. Het gaat vooral om journalisten die als werknemer of als zelfstandige aan de slag zijn.

Het doet er niet toe in welk medium de journalisten hun werk bekendmaken, maar het parlement ging er wel van uit dat ze bezoldigd werden. Daardoor waren bloggers uitgesloten. Het Arbritragehof vindt echter dat de wet een discriminatie bevat tegenover mensen die onbezoldigd en zelfs onregelmatig journalistiek werk presteren.

De persvrijheid is voor het rechtscollege zo belangrijk in een democratische samenleving dat alle soorten journalisten het recht hebben hun bronnen niet bekend te maken.

Dat brengt mee dat ook nieuwsblogs op internet onder de bescherming vallen. Volgens Pol Deltour, algemeen secretaris van de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalsten (VVJ), is het precies over informatie die op het internet verspreid wordt, dat de meeste discussies zich voordoen of zelfs klachten binnenlopen.

,,Er zijn in Vlaanderen niet veel nieuwssites. Bovendien geldt volgens onze interpretatie de bescherming van de bronnen niet voor bloggers die op het net hun intieme zielenroerselen openbaar maken. Het moet toch gaan over journalistieke berichten’’, zegt Deltour. ,,Na de uitspraak van het Arbitragehof is het wel duidelijk dat het bronnengeheim ook geldt voor nieuwsblogs, en deze moeten niet eens regelmatig verschijnen. Zelfs gelegenheidsschrijvers vallen onder de bescherming.’’

Volgens de webblog van Luc Van Braekel hebben bloggers in België het bronnengeheim nog niet moeten inroepen. In de Verenigde Staten is dat wel al het geval geweest, onder meer nadat bloggers interne bedrijfsinformatie van computerfabrikant Apple bekendgemaakt hadden. Rechters in Californië hebben pas twee weken geleden erkend dat de bloggers hun bronnen niet moeten bekendmaken.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig