Het kijk- en luistergeld wordt op 1 januari 2002 afgeschaft. Daarmee krijgt elke Vlaming 9.024 frank belastingvoordeel. De afschaffing is slechts één maatregel van het fiscaal plan van minister-president Patrick Dewael (VLD).
In zijn plan voor de hervorming van de Vlaamse fiscaliteit stelt minister-president k Dewael verder voor de registratierechten te verminderen van 12,5 naar 10 procent en meeneembaar te maken, de schenkingsrechten gelijk te schakelen met de successierechten en de onroerende voorheffing in stedelijke gebieden aanzienlijk te verlagen.

De voorstellen die hij, in zijn hoedanigheid van minister van Financiën en Begroting, op papier heeft gezet, zijn afgetoetst met de coalitiepartners, maar nog geen regeringsstandpunt.

Debat over fiscaliteit Het plan-Dewael vormt de aanzet voor een debat over de Vlaamse fiscaliteit. Blikvanger is de afschaffing van het kijk- en luistergeld op 1 januari 2002. Een gezin dat een kleurentelevisie en een autoradio heeft, krijgt een belastingvoordeel van 223,7 euro (9.024 frank). Daartegenover staat dat de belastingkorting van 61,97 euro (2.500 frank) die dit aanslagjaar voor het eerst wordt toegekend, volgend jaar weer wordt geschrapt.

Dewael stelt voor de registratierechten te verlagen van 12,5 tot 10 procent. Het zogenaamde klein beschrijf, de verlaging van het tarief tot 6 procent voor bescheiden woningen, blijft behouden. Opvallend is het voorstel de registratierechten die betaald worden bij de aankoop van een woning als verworven te beschouwen. Wie later een andere woning koopt en zijn oude woning verkoopt, kan de al betaalde registratierechten meenemen en hoeft nog slechts het verschil te betalen.

Voorts stelt Dewael voor de leegstandheffing over te hevelen naar de gemeenten en de openingstaks op drankslijterijen, de zogenaamde cafétaks, af te schaffen. Daarover hebben de meerderheidsfracties overigens al een voorstel van decreet ingediend. Van de mogelijkheid kortingen en belastingverminderingen toe te staan op de personenbelasting maakt het plan-Dewael zuinig gebruik. Er is enkel sprake van kortingen of verminderingen als stimulans voor het installeren van een zonnepaneel of een eigen waterzuiveringsinstallatie.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig