BRUSSEL - Vlaams minister van Sport Bert Anciaux heeft het licht op groen gezet om tien trainers aan te werven. Hiermee wordt een eerste stap gezet in de uitvoering van het Topsportactieplan dat Anciaux bij het begin van de regeerperiode voorstelde. Dat plan moet ervoor zorgen dat in Vlaanderen een nieuwe generatie topatleten wordt begeleid met medaillekansen op de Olympische Spelen van 2012 en 2016.
De tien trainers vormen de eerste groep van een pool van mogelijk 42 trainers die door de Vlaamse Gemeenschap zullen worden betaald.De loonkost van een voltijdse toptrainer met internationale expertise wordt op 60.000 euro per jaar begroot. Daarbij komt de terugbetaling van gemaakte onkosten voor een bedrag van ongeveer 10.000 euro per toptrainer per jaar. Samengeteld betekent dit in een eerste fase dus een budget van 700.000 euro, aldus de het kabinet.

In opdracht van de minister voerde topsportmanager Ivo Van Aken gedurende de eerste twee maanden van zijn mandaat gesprekken met de meeste federaties. Hij zal zijn vaststellingen samen met Eddy De Smedt (BOIC) en Paul Rowe (Bloso) per federatie verwerken in een actieplan, wat moet resulteren in een keuze van programma’s, atleten of federaties waar de toptrainers op de meest optimale manier kunnen worden ingezet.

Niet alleen topsportfederaties komen in aanmerking, ook uitzonderlijke talenten kunnen eventueel een individuele ondersteuning van zo’n toptrainer krijgen. Er moet wel een concrete doelstelling afgesproken worden die mede dank zij de toptrainer kan worden gerealiseerd. Dergelijke resultaatsverbintenissen zijn het behalen van een medaille op een EK, een finale op een WK, een top-8 plaats op de Olympische Spelen of een medaille op de Paralympics.

De toptrainer krijgt in een eerste fase een contract voor bepaalde duur, maximaal tot eind 2008, het jaar van de Olympische Spelen in Peking.